Mgr. Adam Keseg

24. októbra 2017

Pracovné skúsenosti
2016 – teraz Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.; právnik
2015 Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.; právny asistent
2014 – 2015 Advokátska kancelária Korytár s.r.o.; právny asistent
2013-2014 SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.; právny asistent

Vzdelanie
• 2016 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – titul Magister práv

Odbornosť
Obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, spotrebiteľské právo, pozemkové právo, právo priemyselného vlastníctva

Jazyková vybavenosť
slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Späť na články

Domáca výroba pálenky

20. novembra 2018 | Colné právo Legislatíva Správne právo Verejné právo

Do právneho poriadku SR bola s účinnosťou od 1. januára 2019 zapracovaná možnosť Domácej výroby pálenky fyzickými osobami. Udialo sa [...]

Viac

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018 | Colné právo Novinky

Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu SR dňa 10.10.2018, prijal na ďalšie konanie návrh o vyslovení súladu [...]

Viac

#5 Colné právo: Colný dlh a dane pri dovoze

29. októbra 2018 | Colné právo Legislatíva

V súvislosti s colným právom sa často stretávame s pojmom colný dlh, dovozné clo a vývozné clo. Význam colného práva a colníctva však [...]

Viac

Novinky

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018

„Customs“ Coffee

22. mája 2018

Sme hrdí

Kategórie