JUDr. Tomáš Pavlovič

17. októbra 2017

JUDr. Tomáš Pavlovič je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v r. 2000. Po skončení štúdia pracoval niekoľko rokov ako právnik, resp. právny zástupca viacerých subjektov súkromného aj verejného práva, vrátane zastupovania bankového domu v konkurzných, resp. exekučných konaniach. Jeho právna prax zahŕňa zároveň 5 rokov poskytovania špecializovanej právnej podpory projektového financovania a veľkých investičných projektov v bankovníctve/bankovom dome so sídlom na území Slovenskej republiky. JUDr. Tomáš Pavlovič pôsobí v advokátskej kancelárii Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. od r. 2010, pričom v súčasnosti je konateľom a partnerom advokátskej kancelárie.
JUDr. Tomáš Pavlovič sa zameriava najmä na poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti obchodného, občianskeho, bankového, špedičného a poľnohospodárskeho práva. Osobne vybavuje najzložitejšie a najvýznamnejšie transakcie v rámci svojej odbornosti vrátane zastupovania klientov v konaniach pred súdmi a inými orgánmi. Zabezpečuje komunikáciu s klientmi a príslušnými orgánmi vo veciach týkajúcich sa advokátskej kancelárie.
JUDr. Tomáš Pavlovič poskytuje právne služby v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Späť na články

Poskytovanie dotácií na nájomné – čo by ste mali vedieť

3. júla 2020 | Legislatíva

Na základe novely zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa odo dňa [...]

Viac

Štátna podpora zelených domácností – Zelená domácnostiam II.

1. júla 2020 | Legislatíva

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila výzvu na podporu inštalácie zariadení na výrobu elektriny a tepla, ktoré majú [...]

Viac

Pomoc štátu v čase trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie

30. júna 2020 | Legislatíva

V rámci projektu Prvej pomoci začalo poskytovanie dočasných príspevkov na podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO počas [...]

Viac