JUDr. Tomáš Pavlovič

17. októbra 2017

JUDr. Tomáš Pavlovič je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v r. 2000. Po skončení štúdia pracoval niekoľko rokov ako právnik, resp. právny zástupca viacerých subjektov súkromného aj verejného práva, vrátane zastupovania bankového domu v konkurzných, resp. exekučných konaniach. Jeho právna prax zahŕňa zároveň 5 rokov poskytovania špecializovanej právnej podpory projektového financovania a veľkých investičných projektov v bankovníctve/bankovom dome so sídlom na území Slovenskej republiky. JUDr. Tomáš Pavlovič pôsobí v advokátskej kancelárii Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. od r. 2010, pričom v súčasnosti je konateľom a partnerom advokátskej kancelárie.
JUDr. Tomáš Pavlovič sa zameriava najmä na poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti obchodného, občianskeho, bankového, špedičného a poľnohospodárskeho práva. Osobne vybavuje najzložitejšie a najvýznamnejšie transakcie v rámci svojej odbornosti vrátane zastupovania klientov v konaniach pred súdmi a inými orgánmi. Zabezpečuje komunikáciu s klientmi a príslušnými orgánmi vo veciach týkajúcich sa advokátskej kancelárie.
JUDr. Tomáš Pavlovič poskytuje právne služby v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Späť na články

CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

20. mája 2019 | Colné právo Legislatíva Novinky Správne právo

Systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov je hlavne založený na označení každého spotrebiteľského balenia cigariet a tabaku na [...]

Viac

New Statutory Law: Whistleblower Protection Act

10. apríla 2019 | Commercial law Legislation News Newsletter

INTRODUCTION             On 30 January 2019 the National Council adopted a brand-new Act No. 54/2019 Coll. on Protection of [...]

Viac

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti – Whistleblowing

4. apríla 2019 | Legislatíva Newsletter Novinky Spoločnosti

            Národná rada Slovenskej republiky dňa 30.01.2019 prijala úplne nový zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov [...]

Viac

Novinky

CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

20. mája 2019

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti – Whistleblowing

4. apríla 2019

Brexit a colné povinnosti

21. marca 2019

Sme hrdí

Kategórie