JUDr. Tomáš Pavlovič

17. októbra 2017

JUDr. Tomáš Pavlovič je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v r. 2000. Po skončení štúdia pracoval niekoľko rokov ako právnik, resp. právny zástupca viacerých subjektov súkromného aj verejného práva, vrátane zastupovania bankového domu v konkurzných, resp. exekučných konaniach. Jeho právna prax zahŕňa zároveň 5 rokov poskytovania špecializovanej právnej podpory projektového financovania a veľkých investičných projektov v bankovníctve/bankovom dome so sídlom na území Slovenskej republiky. JUDr. Tomáš Pavlovič pôsobí v advokátskej kancelárii Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. od r. 2010, pričom v súčasnosti je konateľom a partnerom advokátskej kancelárie.
JUDr. Tomáš Pavlovič sa zameriava najmä na poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti obchodného, občianskeho, bankového, špedičného a poľnohospodárskeho práva. Osobne vybavuje najzložitejšie a najvýznamnejšie transakcie v rámci svojej odbornosti vrátane zastupovania klientov v konaniach pred súdmi a inými orgánmi. Zabezpečuje komunikáciu s klientmi a príslušnými orgánmi vo veciach týkajúcich sa advokátskej kancelárie.
JUDr. Tomáš Pavlovič poskytuje právne služby v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Späť na články

Domáca výroba pálenky

20. novembra 2018 | Colné právo Legislatíva Správne právo Verejné právo

Do právneho poriadku SR bola s účinnosťou od 1. januára 2019 zapracovaná možnosť Domácej výroby pálenky fyzickými osobami. Udialo sa [...]

Viac

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018 | Colné právo Novinky

Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu SR dňa 10.10.2018, prijal na ďalšie konanie návrh o vyslovení súladu [...]

Viac

#5 Colné právo: Colný dlh a dane pri dovoze

29. októbra 2018 | Colné právo Legislatíva

V súvislosti s colným právom sa často stretávame s pojmom colný dlh, dovozné clo a vývozné clo. Význam colného práva a colníctva však [...]

Viac

Novinky

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018

„Customs“ Coffee

22. mája 2018

Sme hrdí

Kategórie