JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M.

24. októbra 2017

Pracovné skúsenosti
2015 – teraz PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária s.r.o.; právnik
1999 – 2015 Finančná správa SR; námestník riaditeľa; vedúci zmeny
1995 – 1999 Montreko, spol. s r.o.; referent

Vzdelanie
• 2016 – Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM v Prešove – titul Master of Laws
• 2008 – Právnická fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach – titul Doktor práv
• 2007 – Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – titul Magister práv

Odbornosť
Colné právo, právo spotrebných daní, daňové právo, správne právo, občianske právo, aquis communautaire, právo duševného vlastníctva

Jazyková vybavenosť
slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Späť na články

Pohonné látky sa budú označovať nanomarkerom

6. júna 2019 | Colné právo Legislatíva Novinky Správne právo

Pohonné látky, teda benzíny a nafty, budú môcť byť na Slovensku predávané len označené identifikačnou látkou, tzv. nanomarkerom [...]

Viac

CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

20. mája 2019 | Colné právo Legislatíva Novinky Správne právo

Systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov je hlavne založený na označení každého spotrebiteľského balenia cigariet a tabaku na [...]

Viac

New Statutory Law: Whistleblower Protection Act

10. apríla 2019 | Commercial law Legislation News Newsletter

INTRODUCTION             On 30 January 2019 the National Council adopted a brand-new Act No. 54/2019 Coll. on Protection of [...]

Viac

Novinky

Pohonné látky sa budú označovať nanomarkerom

6. júna 2019

CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

20. mája 2019

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti – Whistleblowing

4. apríla 2019

Sme hrdí

Kategórie