JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M.

24. októbra 2017

Pracovné skúsenosti
2015 – teraz PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária s.r.o.; právnik
1999 – 2015 Finančná správa SR; námestník riaditeľa; vedúci zmeny
1995 – 1999 Montreko, spol. s r.o.; referent

Vzdelanie
• 2016 – Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM v Prešove – titul Master of Laws
• 2008 – Právnická fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach – titul Doktor práv
• 2007 – Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – titul Magister práv

Odbornosť
Colné právo, právo spotrebných daní, daňové právo, správne právo, občianske právo, aquis communautaire, právo duševného vlastníctva

Jazyková vybavenosť
slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Späť na články

Domáca výroba pálenky

20. novembra 2018 | Colné právo Legislatíva Správne právo Verejné právo

Do právneho poriadku SR bola s účinnosťou od 1. januára 2019 zapracovaná možnosť Domácej výroby pálenky fyzickými osobami. Udialo sa [...]

Viac

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018 | Colné právo Novinky

Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu SR dňa 10.10.2018, prijal na ďalšie konanie návrh o vyslovení súladu [...]

Viac

#5 Colné právo: Colný dlh a dane pri dovoze

29. októbra 2018 | Colné právo Legislatíva

V súvislosti s colným právom sa často stretávame s pojmom colný dlh, dovozné clo a vývozné clo. Význam colného práva a colníctva však [...]

Viac

Novinky

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018

„Customs“ Coffee

22. mája 2018

Sme hrdí

Kategórie