JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M.

24. októbra 2017

Pracovné skúsenosti
2015 – teraz PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária s.r.o.; právnik
1999 – 2015 Finančná správa SR; námestník riaditeľa; vedúci zmeny
1995 – 1999 Montreko, spol. s r.o.; referent

Vzdelanie
• 2016 – Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM v Prešove – titul Master of Laws
• 2008 – Právnická fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach – titul Doktor práv
• 2007 – Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – titul Magister práv

Odbornosť
Colné právo, právo spotrebných daní, daňové právo, správne právo, občianske právo, aquis communautaire, právo duševného vlastníctva

Jazyková vybavenosť
slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Späť na články

Podmienky uloženia pokuty za eKasu

27. júna 2019 | Novinky Správne právo

Zákonom NR SR č. 368/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o [...]

Viac

Pohonné látky sa budú označovať nanomarkerom

6. júna 2019 | Colné právo Legislatíva Novinky Správne právo

Pohonné látky, teda benzíny a nafty, budú môcť byť na Slovensku predávané len označené identifikačnou látkou, tzv. nanomarkerom [...]

Viac

CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

20. mája 2019 | Colné právo Legislatíva Novinky Správne právo

Systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov je hlavne založený na označení každého spotrebiteľského balenia cigariet a tabaku na [...]

Viac

Novinky

Podmienky uloženia pokuty za eKasu

27. júna 2019

Pohonné látky sa budú označovať nanomarkerom

6. júna 2019

CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

20. mája 2019

Sme hrdí

Kategórie