JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M.

24. októbra 2017

Pracovné skúsenosti
2015 – teraz PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária s.r.o.; právnik
1999 – 2015 Finančná správa SR; námestník riaditeľa; vedúci zmeny
1995 – 1999 Montreko, spol. s r.o.; referent

Vzdelanie
• 2016 – Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM v Prešove – titul Master of Laws
• 2008 – Právnická fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach – titul Doktor práv
• 2007 – Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – titul Magister práv

Odbornosť
Colné právo, právo spotrebných daní, daňové právo, správne právo, občianske právo, aquis communautaire, právo duševného vlastníctva

Jazyková vybavenosť
slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Späť na články

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018 | Colné právo Novinky

Poznáme frázu „obchod nepozná hranice.“ Obchodníci urobia všetko preto, aby vzájomne výhodný obchod zrealizovali. [...]

Viac

„Customs“ Coffee

22. mája 2018 | Colné právo Novinky

Advokátska kancelária organizuje businness raňajky, na ktoré pozýva všetky spoločnosti venujúce sa colnej problematike a colným [...]

Viac

#3 Colné právo: Zjednodušené postupy pre colný režim Tranzit

18. mája 2018 | Colné právo

Tok tovaru, ktorý je predmetom medzinárodného obchodu medzi štátmi EÚ a tretími krajinami sa uskutočňuje v colnom režime tranzit. Ide o [...]

Viac

Novinky

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018

„Customs“ Coffee

22. mája 2018

Aktualizovaný zoznam voľných živností od 2018

5. apríla 2018

Sme hrdí

Kategórie