JUDr. Martin Brezovan

21. novembra 2018

Pracovné skúsenosti
2012 – teraz PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária, s.r.o.; právnik
2011 – 2012 Weis & Partners s.r.o.; advokátsky koncipient
2010 – 2011 Exquisite,s.r.o.; právnik senior

Vzdelanie
• 2011 Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach – titul Doktor práv
• 2010 Právnická fakulta Trnavskej univerzity – titul Magister práv

Odbornosť
Fúzie a akvizície, právne audity obchodných spoločností (due diligence), súťažné právo, právo priemyselného vlastníctva, daňové právo

Jazyková vybavenosť
slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Späť na články

Domáca výroba pálenky

20. novembra 2018 | Colné právo Legislatíva Správne právo Verejné právo

Do právneho poriadku SR bola s účinnosťou od 1. januára 2019 zapracovaná možnosť Domácej výroby pálenky fyzickými osobami. Udialo sa [...]

Viac

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018 | Colné právo Novinky

Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu SR dňa 10.10.2018, prijal na ďalšie konanie návrh o vyslovení súladu [...]

Viac

#5 Colné právo: Colný dlh a dane pri dovoze

29. októbra 2018 | Colné právo Legislatíva

V súvislosti s colným právom sa často stretávame s pojmom colný dlh, dovozné clo a vývozné clo. Význam colného práva a colníctva však [...]

Viac

Novinky

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018

„Customs“ Coffee

22. mája 2018

Sme hrdí

Kategórie