JUDr. Maroš Prosman

17. októbra 2017

JUDr. Maroš Prosman je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, štúdium ktorej ukončil v roku 1998. Po skončení štúdia a absolvovaní povinnej vojenskej služby pracoval ako právnik 7 rokov v colnej správe na rôznych pozíciách druhostupňového orgánu, vrátane vedúcich pozícií, v ktorých rozhodoval o opravných prostriedkoch prvostupňových orgánov, zúčastňoval sa rokovaní výborov Európskej komisie v príslušných výboroch, spracovával legislatívne návrhy a metodicky usmerňoval aplikačnú prax. Následne po absolvovaní koncipientskej praxe založil vlastnú advokátsku kanceláriu v roku 2008 a v roku 2010 sa stal konateľom a partnerom advokátskej kancelárie Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

JUDr. Maroš Prosman sa špecializuje v rámci činnosti advokátskej kancelárie najmä na poradenstvo a zastupovanie v oblasti práva colného, daňového, prepravného a špedičného, ale takisto zastrešuje právne najnáročnejšie prípady z oblasti občianskeho a obchodného práva. Ako konateľ riadi a zastupuje advokátsku kanceláriu navonok.

JUDr. Maroš Prosman poskytuje právne služby v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Späť na články

Podmienky uloženia pokuty za eKasu

27. júna 2019 | Novinky Správne právo

Zákonom NR SR č. 368/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o [...]

Viac

Pohonné látky sa budú označovať nanomarkerom

6. júna 2019 | Colné právo Legislatíva Novinky Správne právo

Pohonné látky, teda benzíny a nafty, budú môcť byť na Slovensku predávané len označené identifikačnou látkou, tzv. nanomarkerom [...]

Viac

CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

20. mája 2019 | Colné právo Legislatíva Novinky Správne právo

Systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov je hlavne založený na označení každého spotrebiteľského balenia cigariet a tabaku na [...]

Viac

Novinky

Podmienky uloženia pokuty za eKasu

27. júna 2019

Pohonné látky sa budú označovať nanomarkerom

6. júna 2019

CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

20. mája 2019

Sme hrdí

Kategórie