JUDr. Katarína Mrázová

24. októbra 2017

Pracovné skúsenosti
2015 – teraz PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária, s.r.o.; právnička
2014 BBH advokátska kancelária, s.r.o.; advokátska koncipientka
2010 – 2014 VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., oddelenie Právne záležitosti; právna asistentka

Vzdelanie
• 2014 Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy — titul Magister práv
• 2011/2012 Universidad de Navarra — štúdium španielskeho občianskeho práva
• 2011 Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy — titul Bakalár práv

Odbornosť
Občianske právo, obchodné právo, pracovné právo

Jazyková vybavenosť
slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk, španielsky jazyk

Späť na články

#5 Colné právo: Colný dlh a dane pri dovoze

29. októbra 2018 | Colné právo Legislatíva

V súvislosti s colným právom sa často stretávame s pojmom colný dlh, dovozné clo a vývozné clo. Význam colného práva a colníctva však [...]

Viac

Zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR

11. októbra 2018 | Newsletter Obchodné právo Spoločnosti

 Legislatívny rámec Novela zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred [...]

Viac

Európsky platobný rozkaz – návrh a odpor

21. septembra 2018 | Legislatíva Obchodné právo

Európsky platobný rozkaz je upravený v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zaviedlo európske konanie [...]

Viac

Novinky

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018

„Customs“ Coffee

22. mája 2018

Aktualizovaný zoznam voľných živností od 2018

5. apríla 2018

Sme hrdí

Kategórie