JUDr. Alexander Uj

24. októbra 2017

Pracovné skúsenosti
2016 – teraz
PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária, s.r.o.; advokátsky koncipient
2015-2016
CHARGE DAVOUÉ UJ, s.r.o. advokátska kancelária; advokátsky koncipient
2014-2015
CHARGE DAVOUÉ UJJ, s.r.o. advokátska kancelária; advokátsky koncipient

Vzdelanie
• 2014 Paneurópska vysoká škola – titul Magister práv

Odbornosť
Občianske právo, Obchodné právo, Rodinné právo, Pozemkové právo, Pracovné právo, Spotrebiteľské právo

Jazyková vybavenosť
slovenský jazyk, anglický jazyk

Späť na články

Domáca výroba pálenky

20. novembra 2018 | Colné právo Legislatíva Správne právo Verejné právo

Do právneho poriadku SR bola s účinnosťou od 1. januára 2019 zapracovaná možnosť Domácej výroby pálenky fyzickými osobami. Udialo sa [...]

Viac

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018 | Colné právo Novinky

Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu SR dňa 10.10.2018, prijal na ďalšie konanie návrh o vyslovení súladu [...]

Viac

#5 Colné právo: Colný dlh a dane pri dovoze

29. októbra 2018 | Colné právo Legislatíva

V súvislosti s colným právom sa často stretávame s pojmom colný dlh, dovozné clo a vývozné clo. Význam colného práva a colníctva však [...]

Viac

Novinky

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018

„Customs“ Coffee

22. mája 2018

Sme hrdí

Kategórie