Ing. Andrea Pavileková

24. októbra 2017

Pracovné skúsenosti
2015 – teraz Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., špecialista na dane
2006-2015 Colné riaditeľstvo SR, zástupca riaditeľa odboru spotrebných daní a vedúci oddelenia spotrebnej dane, referent spotrebnej dane z liehu
1997-2006 Daňové riaditeľstvo SR, metodik DPH, referent poskytovania informácii verejnosti, kontrolór dane z príjmov právnických osôb
1992-1994 ELINO, s.r.o., hlavný účtovník

Vzdelanie
• 1991 Vysoká škola ekonomická v Bratislave – titul inžinier

Odbornosť
Daňová legislatíva, daňový poriadok, účtovníctvo

Jazyková vybavenosť
Slovenský jazyk, český jazyk

Späť na články

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018 | Colné právo Novinky

Poznáme frázu „obchod nepozná hranice.“ Obchodníci urobia všetko preto, aby vzájomne výhodný obchod zrealizovali. [...]

Viac

„Customs“ Coffee

22. mája 2018 | Colné právo Novinky

Advokátska kancelária organizuje businness raňajky, na ktoré pozýva všetky spoločnosti venujúce sa colnej problematike a colným [...]

Viac

#3 Colné právo: Zjednodušené postupy pre colný režim Tranzit

18. mája 2018 | Colné právo

Tok tovaru, ktorý je predmetom medzinárodného obchodu medzi štátmi EÚ a tretími krajinami sa uskutočňuje v colnom režime tranzit. Ide o [...]

Viac

Novinky

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018

„Customs“ Coffee

22. mája 2018

Aktualizovaný zoznam voľných živností od 2018

5. apríla 2018

Sme hrdí

Kategórie