Pracovné skúsenosti

2019 – teraz      PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária, s.r.o.; advokátsky koncipient

2019                      Mgr. Martin Berec; advokátsky koncipient

2017 – 2018        PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o.; advokátsky koncipient

2015 – 2017        Advokátska kancelária ECKER – KÁN & PARTNERS, s.r.o.; právny asistent

 

Vzdelanie:

2017                      Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava – titul Magister práv

 

Odbornosť:

Občianske právo, obchodné právo, konkurzné právo

 

Jazyková vybavenosť:

slovenský jazyk, anglický jazyk, maďarský jazyk

Vzdelanie:

  • 2019 – Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – titul Magister práv

 

Pracovné skúsenosti:

  • 2019 – súčasnosť  Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.: advokátsky koncipient
  • 2017 – 2019 Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.: právny asistent
  • 2016 – 2017 Stáž na Ministerstve spravodlivosti SR: odbor a dohľad nad právnickými profesiami

 

Odbornosť:

Občianske právo, Obchodné právo, Rodinné právo, Stavebné právo, Pracovné právo, Trestné právo

 

Jazyková vybavenosť:

slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Pracovné skúsenosti:

2019 – teraz    Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. – asistentka

2018 – 2019    Prima banka Slovensko, a.s. – osobný bankár

 

Vzdelanie:

2013- 2018  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – titul Magister

 

Jazyková vybavenosť:

slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

 

Pracovné skúsenosti
01.06.2019 – teraz
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária s.r.o.: právnik
01.04.2019 – 31.05.2019
DAC Consulting s.r.o., Bratislava: daňový a colný špecialista
01.06.1996 – 31.12.2018
Finančné riaditeľstvo SR, vedúci oddelenia, zástupca vedúceho oddelenia: starší referent špecialista

Iná odborná a pracovná prax
2013
Predseda Disciplinárnej komisie Komoditnej burzy v Bratislava
2009 – 2013
Pôsobenie v neziskovom sektore, riaditeľ neziskovej organizácie KaAI n.o.

Vzdelanie
2001 UMB Banská Bystrica – Bakalár na pedagogickej fakulte
2011 Trnavská univerzita – Magister práv

Odborné zameranie
Daňové právo procesné, právo spotrebných daní, daň z pridanej hodnoty, colné právo, správne právo
Jazykové znalosti
anglický jazyk, ruský jazyk, český jazyk

Pracovné skúsenosti
2014 – teraz PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária, s.r.o.; advokát
2002 – 2014 Tatra banka, a.s., právne oddelenie a oddelenie právnikov pre úverové obchody; právnik
2000 – 2002 JUDr. Jozef Bolješik, advokát, Piešťany; advokátsky koncipient

Vzdelanie
  • 2000 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul Magister práv

Odbornosť
Obchodné právo, občianske právo, bankové právo, spotrebiteľské právo

Jazyková vybavenosť
slovenský jazyk, český jazyk

Pracovné skúsenosti
2012 – teraz PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária, s.r.o.; právnik
2011 – 2012 Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava; právnik

Vzdelanie
• 2010 Právnická fakulta Bratislavskej vysokej školy práva – titul Magister práv

Odbornosť
Občianske právo, pracovné právo, spotrebiteľské právo, správne právo, stavebné právo

Jazyková vybavenosť
slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Vzdelanie
2001 Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava – titul Mgr.
2003 Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava – titul JUDr.

Pracovné skúsenosti
od 2018 –Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., advokát
2013 – 2018 konateľ, podnikový právnik
2004 – 2013 Prima banka Slovensko, a.s., právnik – špecialista,
2003 – 2004 JUDr. Jozef Bebčák, advokátsky koncipient
2002 – 2003 JUDr. Magda Poliačiková, advokátsky koncipient

Jazykové znalosti:
anglický jazyk, český jazyk, slovenský jazyk

Odborné zameranie:
obchodné právo, občianske právo, právo cenných papierov a finančných trhov, právo ochrany osobných údajov, pracovné právo

Pracovné skúsenosti
2010 – teraz PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária, s.r.o.; asistentka
2008 – 2009 Advokátska kancelária – JUDr. Roman Kvasnica – administratívna referentka
1994 – 2007 Okresný súd Trnava – odborná referentka

Vzdelanie
• 2011 rekvalifikačný kurz MZDY A PERSONALISTIKA, ukončený certifikátom
• 1993 Stredná ekonomická škola, Sereď, Špecializácia: sekretárske práce

Odbornosť
Agenda vymáhania pohľadávok, vedenie spisovej agendy, komunikácia s klientmi

Jazyková vybavenosť
slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Pracovné skúsenosti
2017 – súčasnosť – Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. – asistentka
2015-2016 – OTYK invest, s.r.o. – asistentka riaditeľov
2014-2015 – HMG & PARNTERS, spol. s r.o. – asistentka

Vzdelanie
• 2009 –Obchodná akadémia Rožňava

Vzdelanie :
2008-2012 – Spojená škola Tvrdošín – Obchodná akadémia
2017 – Kurz personalistika a mzdové účtovníctvo

Pracovné skúsenosti :
2018 – teraz Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.; asistentka
2017-2018 MPconnect s.r.o.; office manager
2015-2017 J&T Banka; Junior asistentka – recepčná

Jazyková vybavenosť :
anglický jazyk, ruský jazyk, slovenský jazyk