Dopravné nehody

Dopravné nehody sú každodennými udalosťami

Mnohé z týchto nehôd vedú len ku škode na majetku, ktoré si dokáže bežný človek vysporiadať prostredníctvom priameho kontaktu s poisťovňou sám, avšak niektoré dopravné nehody majú za následok vážne poškodenie zdravia, prípadne vedú až k smrti niektorého z jej účastníkov. Riešenie takýchto situácií vyžaduje pomoc skúseného advokáta, ktorý za Vás dokáže riadne a včas uplatniť zodpovedajúce nároky.

Pomôžeme Vám pri získaní bolestného, náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, účelných nákladov spojených s liečením, náhradou za stratu na zárobku, náhradou za stratu na dôchodku.

Pozostalostnou úrazovou rentou, nákladov spojených s pohrebom, nákladov za zriadenie pomníka, náhrobnej dosky a na úpravu hrobu, nemajetkovej ujmy v peniazoch pri usmrtení blízkeho človeka.

Našimi klientmi sú spolujazdci vo vozidle vodiči motorových vozidiel, cyklisti, chodci, pozostalí príbuzní po obetiach dopravných nehôd.

Naše služby zahŕňajú predovšetkým:

  • Zastupovanie v trestom konaní pred policajnými orgánmi, prokurátormi a v súdnom konaní.
  • Zastupovanie v občianskom súdnom konaní o náhradu škody na zdraví a náhradu nemajetkovej ujmy.
  • Mimosúdne rokovania ohľadom nárokov vyplývajúcich z dopravnej nehody.

Iné služby

Kontakt

JUDr. Petra Knižková (Tomašovičová)
+421 910 902 700
petra.knizkova@ppak.sk

MÁTE OTÁZKY OHĽADOM ODŠKODNENIA?
Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články

#1: Zodpovednosť za pracovný úraz

26. augusta 2020 | Legislatíva Odškodnenie Pracovné právo

Aká je zodpovednosť zamestnávateľa pri pracovnom úraze zamestnanca? Najvyšší súd prináša záver k prejednávanej otázke. Prečítajte si článok.

Viac

Je hotovosť v korona kríze kráľom?

15. júna 2020 | Legislatíva Novinky

Článok sa zaoberá výnimkou zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti počas súčasnej situácie vyhláseného núdzového stavu a mimoriadnej [...]

Viac

Obnovenie plynutia lehôt podľa „lex corona“

7. mája 2020 | Legislatíva

Nakoľko k pôvodne očakávanému predĺženiu účinnosti týchto zákonných ustanovení kompetentní zatiaľ nepristúpili, možno konštatovať, že [...]

Viac