Compliance

Súlad s právnymi predpismi je dôležitý pre každý subjekt. Vyžaduje znalosť širokého spektra právnych oblastí. Klientom prinášame compliance program.

Mám záujem

SLUŽBY, KTORÉ POSKYTUJEME

V rámci compliance sa okrem plnenia štandardných a zaužívaných povinností zamestnávateľov a podnikateľov zameriavame na rýchlo rozvíjajúce sa právne oblasti, ktoré sú ovplyvňované aplikačnou a rozhodovacou praxou.

Medzi ne zaraďujeme napríklad ochranu osobných údajov – GDPR a ePrivacy, predpisy týkajúce sa prania špinavých peňazí, whistleblowing… V rámci compliance programu firmám poskytujeme komplexné poradenstvo – od vstupných auditov povinností až po prípravu dokumentácie a dohľad nad jej implementáciou.

GDPR a ePrivacy sú dôležitou oblasťou, ktorá je súčasťou života každého podnikateľského subjektu. Neustály vývoj technológií a zvyšovanie požiadaviek na bezpečnosť si vyžadujú osobitný prístup a pozornosť. Pomáhame klientom byť compliance v oblasti ochrany osobných údajov.

Legislatíva proti praniu špinavých peňazí sa už dlhšie netýka len bankového a finančného sektora, ale aj širokého okruhu povinných osôb. Poradíme vám sa s ňou vysporiadať.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti a interné predpisy a postupy sú povinné riešiť najmä väčšie spoločnosti. Prevedieme vás celým procesom a nastavíme systém plnenia povinností.

Právne predpisy u nás, ale aj v Európskej únii vyžadujú od podnikateľov širokú paletu úkonov a dokumentov, s ktorými je potrebné pracovať. Pomôžeme vám s plnením povinností.

Komplexná ochrana

Komplexná ochrana

Individuálny prístup

Individuálny prístup

PROFESIONALITA

PROFESIONALITA

Máte záujem o služby? Napíšte nám.
Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací

Články

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

12. októbra 2021 | Legislatíva

Chcete si postaviť na svojom pozemku kôlňu, práčovňu, letnú kuchyňu či prístrešok? Viete však aké povinnosti s tým súvisia?

Viac

Konanie o potvrdení vydržania ako nové civilné mimosporové konanie

16. júna 2021 | Legislatíva Občianske právo

Cieľom novely CMP je zmena spôsobu deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému [...]

Viac

Pomoc štátu v čase trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie

30. júna 2020 | Legislatíva

V tomto článku prinášame prvú časť prehľadu a sumarizácie, za akých podmienok majú fyzické a právnické osoby nárok na konkrétny druh [...]

Viac