RPVS

Nový protischránkový zákon

5. mája 2017 | Legislatíva RPVS Spoločnosti

Dňom 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Prosman & Pavlovič

Viac