Procesné právo

„Lex korona“ – plynutie lehôt

5. apríla 2020 | Legislatíva Procesné právo

Jedným z najzásadnejších nedávno prijatých zákonov je tzv. lex korona, ktorý upravuje plynutie lehôt. Prinášame zhrnutie novely a [...]

Viac

Oddĺženie fyzických osôb

4. októbra 2017 | Legislatíva Občianske právo Procesné právo

Dostaňte sa z dlhovej pasce. Viete ako postupovať pri osobnom bankrote? Prečítajte si o zmenách, ktoré priniesla novela zákona.

Viac

Súdne poplatky v zmysle novely

1. augusta 2017 | Novinky Procesné právo

Novela zákona o súdnych poplatkoch účinná od 01.07.2017 priniesla zmenu v súdnych poplatkoch, najmä nový prípad, kedy súd nezastaví konanie.

Viac

Doručovanie elektronického platobného rozkazu

28. júna 2017 | Legislatíva Procesné právo

Doručovanie platobného rozkazu – bude možné založiť fikciu doručenia pri elektronickom doručovaní platobných rozkazov? Novela [...]

Viac

Oslobodenie od súdneho poplatku

19. októbra 2016 | Občianske právo Právna poradňa Procesné právo

Naša čitateľka sa zaujíma o konanie o výživné a oslobodenie od súdneho poplatku - možnosti a spôsoby, ako byť oslobodený.

Viac