Ochrana osobných údajov

Poľnohospodári a ich povinnosti vo vzťahu k osobným údajom

31. júla 2017 | Legislatíva Občianske právo Ochrana osobných údajov

Aké povinnosti vyplývajú poľnohospodárom v súvislosti s GDPR? Ste pripravený na zmeny týkajúce sa GDPR? Prosman & Pavlovič

Viac