Občianske právo

Zviera už nebude vecou

30. júna 2017 | Novinky Občianske právo

Právne postavenie zvierat, ktoré sú považované v zmysle zákona za veci, sa má zmeniť. Ako to ovplyvní majiteľov psov, zvieratá v [...]

Viac

Výpoveď z nájomnej zmluvy bytu

1. januára 2017 | Nájomná zmluva Občianske právo Právna poradňa

Nájom bytov a výpoveď Nájom upravuje prevažne občianske právo. V prípade nájmu bytov je úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku, ale [...]

Viac

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

13. decembra 2016 | Občianske právo Právna poradňa Rodinné právo

Článkom reagujeme na otázku čitateľa ohľadom vysporiadania majetku a bezpodielového spoluvlastníctva manželov pri rozvode.

Viac

Oslobodenie od súdneho poplatku

19. októbra 2016 | Občianske právo Právna poradňa Procesné právo

Naša čitateľka sa zaujíma o konanie o výživné a oslobodenie od súdneho poplatku - možnosti a spôsoby, ako byť oslobodený.

Viac

Škoda na čelnom skle vozidla

4. októbra 2016 | Občianske právo Odškodnenie Poistná udalosť Právna poradňa

Sú poisťovne povinné nahradiť škodu pri najproblematickejšej poistnej udalosti, ktorou je škoda na čelnom skle? Prosman & Pavlovič

Viac

Obsah závetu a neopomenuteľní dedičia

19. augusta 2016 | Občianske právo Právna poradňa

Forma závetu, holografný závet, alografný závet a neopomenuteľný dedičia. Prečítajte si odborný článok z našej právnej poradne.

Viac

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

26. júla 2016 | Občianske právo Právna poradňa Rodinné právo

Reagujeme na otázku čitateľa ohľadom vyporiadania majetku a BSM pri rozvode. V článku je charakterizovaný predmet bezpodielového [...]

Viac

Reklamácia kazového tovaru

7. júna 2016 | Občianske právo Právna poradňa

Ochrana spotrebiteľa v prípade vzniku vady na tovare, reklamácia a odstúpenie od zmluvy. Viac o reklamácii tovaru v našom článku.

Viac

Na pracovisku sa stal úraz. Čo robiť?

17. mája 2016 | Občianske právo Pracovné právo Právna poradňa

Úraz na pracovisku a povinnosti zamestnanca oznámiť vznik svojho pracovného úrazu zamestnávateľovi. Prečítajte si náš odborný článok.

Viac

Nároky zo zmeniek a zmenkový platobný rozkaz

3. mája 2016 | Občianske právo Právna poradňa

Uplatnenie nároku zo zmenky podľa Občianskeho súdneho poriadku. Prečítajte si odpoveď na otázku od nášho klienta. Prosman & Pavlovič

Viac

1 2 3