Autorské právo

Spracovanie autorského diela

20. septembra 2016 | Autorské právo Právna poradňa Právo duševného vlastníctva

Dielo spoluautorov spracovaním samostatných diel. Je možné dve samostatné diela spojiť? Prosman a Pavlovič advokátka kancelária.

Viac

Zamestnanecké dielo

12. mája 2015 | Autorské právo Právna poradňa

Zamestnanec môže vytvoriť u zamestnávateľa dielo na základe Autorského zákona. Práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.

Viac