Autorské právo

Registrácia a využitie ochrannej známky

10. augusta 2021 | Autorské právo Legislatíva Obchodné právo

Ochrana duševného vlastníctva v podobe ochrannej známky - aké práva získa majiteľ ochrannej známky?

Viac

Spracovanie autorského diela

20. septembra 2016 | Autorské právo Právna poradňa Právo duševného vlastníctva

Dielo spoluautorov spracovaním samostatných diel. Je možné dve samostatné diela spojiť? Prosman a Pavlovič advokátka kancelária.

Viac

Zamestnanecké dielo

12. mája 2015 | Autorské právo Právna poradňa

Zamestnanec môže vytvoriť u zamestnávateľa dielo na základe Autorského zákona. Práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.

Viac