Brexit due diligence

Komplexný právny audit pre spoločnosti podnikajúce z Veľkej Británie, ktorých obchodné vzťahy siahajú do EÚ a spoločnosti z EÚ, ktoré pôsobia vo Veľkej Británii.

Mám záujem

SLUŽBY, KTORÉ POSKYTUJEME

Due diligence v rámci Brexitu pozostáva z analýz a auditov existujúcich právnych vzťahov a zmluvných dokumentov vo viacerých právnych oblastiach. Dôležitým aspektom v rámci zmluvných vzťahov je nastavenie voľby práva a súdnych sporov, prípadných iných vzťahov opierajúcich sa o právo EÚ a princípy jeho fungovania.

V rámci auditu riešime aj pracovnoprávne vzťahy, podmienky pre zdržiavanie sa na území EÚ, povolenia na pobyt pri pracovnoprávnych vzťahoch. Zároveň, dôležitou súčasťou je riešenie daňového a odvodového zaťaženia pri cezhraničných pracovníkoch, vyslaných zamestnancoch, pracovných cestách a pod. Význam má aj duševné vlastníctvo a zodpovednosť štatutárnych orgánov najmä vo svetle súčasnej pandemickej situácie.

Preprava tovaru medzi Veľkou Britániou a EÚ mení od 2021 pravidlá. Post Brexit obdobie sa dotýka viacerých právnych odvetví. Klientom zabezpečujeme kompletné služby, od online školení pracovníkov, právneho poradenstva od pred-kontraktačného procesu cez kontraktačný proces a uplatňovanie nárokov až po sporovú agendu, vrátane revízie a prípravy dokumentácie.

Colné právo Brexit zasiahol najvýznamnejšie z právnych odvetví. Revízia zmluvných podmienok a zákonných povinností, prehodnotenie INCOTERMS, riešenie obojsmerného toku tovarov – dovoz z Veľkej Británie, vývoz do Veľkej Británie (REX), ako aj ďalšie colnoprávne inštitúty vyžadujú špecializáciu a skúsenosti, ktorými v našej advokátskej kancelárii disponujeme.

GDPR a ochrana osobných údajov zasiahne podnikateľské subjekty, ktoré napríklad spracúvajú osobné údaje občanov EÚ alebo prenášajú osobné údaje mimo EÚ. Audit toku osobných údajov, pôsobnosti právnych predpisov a revízia dokumentácie, prípadne príprava na prenosy osobných údajov sú základom pre spracúvanie osobných údajov v súlade s GDPR, ale aj v súlade s britskými právnymi predpismi.

Brexit ovplyvnil aj pracovnoprávne vzťahy, najmä režim cezhraničných pracovníkov a vyslaných zamestnancov, ako aj ďalšie inštitúty v rámci pracovného práva. Tieto vzťahy majú dopad aj na daňovo-odvodové zaťaženie.

Post Brexit obdobie sa týka aj vzťahov, ktoré vznikli pred Brexitom. Audit týchto vzťahov a úprava zmlúv – s dodávateľmi,  odberateľmi a zákazníkmi v rámci B2B a B2C je vo väčšine prípadov nevyhnutná.

Komplexná ochrana

Komplexná ochrana

Individuálny prístup

Individuálny prístup

Profesionalita

Profesionalita

Máte záujem o služby? Napíšte nám.
Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací

Články

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

12. októbra 2021 | Legislatíva

Chcete si postaviť na svojom pozemku kôlňu, práčovňu, letnú kuchyňu či prístrešok? Viete však aké povinnosti s tým súvisia?

Viac

Konanie o potvrdení vydržania ako nové civilné mimosporové konanie

16. júna 2021 | Legislatíva Občianske právo

Cieľom novely CMP je zmena spôsobu deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému [...]

Viac

Pomoc štátu v čase trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie

30. júna 2020 | Legislatíva

V tomto článku prinášame prvú časť prehľadu a sumarizácie, za akých podmienok majú fyzické a právnické osoby nárok na konkrétny druh [...]

Viac