Bankové právo

Právne služby v oblasti bankového práva poskytujeme prostredníctvom špecializovaného teamu zloženého z advokátov s bohatými skúsenosťami v predmetnom odvetví vrátane viacročnej praxe na riadiacich pozíciách v bankových inštitúciách, resp. v orgánoch rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie.

V oblasti bankového práva poskytujeme komplexný právny servis vo viacerých jurisdikciách, pozostávajúci najmä (avšak nielen) z nasledovných právnych služieb:

 

Poskytujeme najmä nasledovné služby:

  • právne poradenstvo v rámci regulácie finančného trhu v oblasti bankových produktov, finančného sprostredkovania a podnikania na finančnom trhu (licenčné konanie, dohliadacie konanie a pod.),
  • tvorba a úpravy úverovej dokumentácie v oblasti akvizičného financovania, financovania nehnuteľností, projektového financovania, resp. syndikovaných úverov, spotrebiteľskej agendy, vrátane zabezpečovacej dokumentácie,
  • komunikácia s príslušnými regulačnými orgánmi (Národná banka Slovenska, Česká národní banka a pod.)pri zmenách organizačnej štruktúry, zlučovaní, delení, s dôrazom na splnenie povinností v zmysle zákona o bankách a zodpovedajúcej národnej legislatívy, vrátane poradenstva a prípravy potrebnej dokumentácie,
  • poradenstvo a právne služby vo všetkých oblastiach života banky ako úverovej inštitúcie, vrátane personálnych vzťahov, plnenia požiadaviek kapitálovej primeranosti, opatrení, usmernení a rozhodnutí vydaných príslušnými regulačnými orgánmi ako aj ďalšej súvisiacej legislatívy,
  • zabezpečenie komplexného právneho poradenstva v oblasti emisií cenných papierov (akcií, dlhopisov a pod.) vrátane vypracovania potrebnej dokumentácie (napr. prospekt cenného papiera), vrátane poskytnutia právnych služieb v rámci prípravy právneho auditu (due dilligence) emitentov cenných papierov.
Zmluvná agenda

Zmluvná agenda

Zastupovanie a právne poradenstvo

Zastupovanie a právne poradenstvo

MÁTE OTÁZKY OHĽADOM BANKOVÉHO PRÁVA?
Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články

Pomoc štátu v čase trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie

30. júna 2020 | Legislatíva

V tomto článku prinášame prvú časť prehľadu a sumarizácie, za akých podmienok majú fyzické a právnické osoby nárok na konkrétny druh [...]

Viac

Je hotovosť v korona kríze kráľom?

15. júna 2020 | Legislatíva Novinky

Článok sa zaoberá výnimkou zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti počas súčasnej situácie vyhláseného núdzového stavu a mimoriadnej [...]

Viac