JUDr. Petra Tomašovičová

#1: Zodpovednosť za pracovný úraz

26. augusta 2020 | Legislatíva Odškodnenie Pracovné právo

Aká je zodpovednosť zamestnávateľa pri pracovnom úraze zamestnanca? Najvyšší súd prináša záver k prejednávanej otázke. Prečítajte si článok.

Viac

#2: Zodpovednosť za pracovný úraz

17. septembra 2018 | Legislatíva Odškodnenie

Nesporná a sporná miera pri zodpovednosti za pracovný úraz. Druhá časť článku pojednáva o spornej miere zavinenia.

Viac

Súdne poplatky v zmysle novely

1. augusta 2017 | Novinky Procesné právo

Novela zákona o súdnych poplatkoch účinná od 01.07.2017 priniesla zmenu v súdnych poplatkoch, najmä nový prípad, kedy súd nezastaví konanie.

Viac

Zákaz predaja počas sviatkov

22. júna 2017 | Novinky

Novela zákonníka práce č. 95/2017 Z. z. účinná odo dňa 1. júna 2017 stanovila, počas ktorých sviatkov nemožno zamestnancom nariadiť prácu.

Viac

Povinné zmluvné poistenie pokrýva aj náhradu nemajetkovej ujmy

20. júna 2017 | Legislatíva Odškodnenie Poistná udalosť

Obsahom článku je posúdenie pasívnej legitimácie poisťovateľa v sporoch o náhradu nemajetkovej ujmy s ohľadom na aktuálne rozhodnutie [...]

Viac