JUDr. Peter Rokaš

Dočasná ochrana nájmu a odklad exekúcie

29. apríla 2020 | Legislatíva

Novela LEX-korona zavádza inštitúty dočasnej ochrany všetkých nájmov až do konca roka 2020, ako aj právo fyzických osôb požiadať o [...]

Viac

GDPR – ochrana osobných údajov od 25.05.2018

13. februára 2018 | GDPR Newsletter

Ochrana osobných údajov podľa GDPR a nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov prinášajú s účinnosťou od 25.05.2018 zmeny.

Viac

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

2. januára 2018 | Pracovné právo Právna poradňa

Článok sa venuje otázke skončenia pracovného pomeru zamestnankine v skúšobnej dobe. Prečítajet si náš článok. Prosman & Pavlovič

Viac

Poľnohospodári a ich povinnosti vo vzťahu k osobným údajom

31. júla 2017 | Legislatíva Občianske právo Ochrana osobných údajov

Aké povinnosti vyplývajú poľnohospodárom v súvislosti s GDPR? Ste pripravený na zmeny týkajúce sa GDPR? Prosman & Pavlovič

Viac

Vylúčenie spoločníka zo spoločnosti

4. júna 2017 | Obchodné právo Právna poradňa Spoločnosti

Dobrý deň, som spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá má okrem mňa aj ďalších dvoch spoločníkov (ja mám obchodný podiel [...]

Viac

Výpoveď z nájomnej zmluvy bytu

1. januára 2017 | Nájomná zmluva Občianske právo Právna poradňa

Nájom bytov a výpoveď Nájom upravuje prevažne občianske právo. V prípade nájmu bytov je úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku, ale [...]

Viac

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

15. októbra 2016 | Právna poradňa Rodinné právo

Dobrý deň, nedávno som dovŕšila 18 rokov, rodičia sú rozvedení, bývam u matky a otec platí výživné. Som študentka, vlastný príjem [...]

Viac

Spracovanie autorského diela

20. septembra 2016 | Autorské právo Právna poradňa Právo duševného vlastníctva

Dielo spoluautorov spracovaním samostatných diel. Je možné dve samostatné diela spojiť? Prosman a Pavlovič advokátka kancelária.

Viac

Dedičské podiely

31. augusta 2016 | Dedenie Dedičské právo Právna poradňa

Závet, vydedenie, dedičské podiely, odmietnutie dedičského podielu a neopomenuteľný dedič. Viac sa dočítate v článku z našej právnej poradne.

Viac

Zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti

25. augusta 2016 | Právna poradňa

Dobrý deň. Pred 12 rokmi som s bývalým manželom zakladala jeho súčasnú firmu. Obaja sme do nej vložili peňažné prostriedky vo výške 100 [...]

Viac