JUDr. Peter Roháček

Uhlíkové hraničné opatrenia

27. januára 2020 | Colné právo Legislatíva

Opatrenia pre ochranu klímy sa tešia vysokej podpore. Aký dopad budú mať tieto opatrenia na colné operácie? V článku píšeme o BCA.

Viac

Úvod do presadzovania PDV colnými orgánmi a právny rámec

27. januára 2020 | Colné právo

V článku sa venujeme presadzovaniu práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Sumarizujeme právny rámec a približujeme základné [...]

Viac

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ – aktuálny stav z colnoprávneho pohľadu

21. januára 2020 | Colné právo Novinky

Prinášame aktuálny pohľad na Brexit a vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie z colnoprávneho pohľadu. Aké sú dôsledky Brexitu?

Viac