admin

Access of the foreign statutory representative of the legal entity to the electronic mailbox

1. mája 2017 | Newsletter

Introduction Public authorities´ electronic communication with other entities, establishment and activation of the electronic [...]

Viac

Aktuálne informácie o registrácii do registra partnerov verejného sektora

5. apríla 2017 | Newsletter

Legislatívny proces Vládny návrh zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol dňa [...]

Viac

Register partnerov verejného sektora

5. apríla 2017 | Novinky

Register partnerov verejného sektora Dňom 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného [...]

Viac

Zrušenie amnestií bolo schválené parlamentom

3. apríla 2017 | Novinky

Poslanci NR SR zrušili amnestie byvalého premiéra SR, Vladimíra Mečiara. K zrušeniu amnestií bola potrebná zmena Ústavy SR, za ktorej [...]

Viac

Autorský zákon

28. decembra 2016 | Newsletter

Úvod Dňa 1. júla 2015 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený nový Autorský zákon č. 185/2015 Z. z. (ďalej len ako „NAZ“), [...]

Viac

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

28. decembra 2016 | Newsletter

Úvod Dňa 12. novembra 2015 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov č. [...]

Viac

Novinky

Podmienky uloženia pokuty za eKasu

27. júna 2019

Pohonné látky sa budú označovať nanomarkerom

6. júna 2019

CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

20. mája 2019

Sme hrdí

Kategórie