admin

Nové povinnosti subjektov zapísaných do obchodného registra

22. septembra 2020 | Legislatíva Novinky Obchodné právo

Z novely Obchodného zákonníka vyplývajú nové povinnosti subjektom zapísaných v Obchodnom registri. O najpodstatnejší zmenách sa [...]

Viac

Možnosti po zastavení starej exekúcie

8. júna 2020 | Legislatíva

Dňa 01.01.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých [...]

Viac

Access of the foreign statutory representative of the legal entity to the electronic mailbox

1. mája 2017 | Newsletter

Public authorities´ electronic communication with other entities, establishment and activation of the electronic mailboxes, access to [...]

Viac

Aktuálne informácie o registrácii do registra partnerov verejného sektora

5. apríla 2017 | Newsletter

Príjemca verejných prostriedkov podlieha povinnosti registrácie v zmysle zákona č. 315/2016. Viac informácii sa dočítate v článku.

Viac

Register partnerov verejného sektora

5. apríla 2017 | Novinky

Dňom 1. 2. 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ktorým sa zaviedol register [...]

Viac

Zrušenie amnestií bolo schválené parlamentom

3. apríla 2017 | Novinky

Poslanci NR SR zrušili amnestie byvalého premiéra SR, Vladimíra Mečiara. K zrušeniu amnestií bola potrebná zmena Ústavy SR.

Viac

Autorský zákon

28. decembra 2016 | Newsletter

Dňa 1. júla 2015 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený nový Autorský zákon č. 185/2015 Z. z. (ďalej len ako „NAZ“), ktorý [...]

Viac

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

28. decembra 2016 | Newsletter

Dňa 12. novembra 2015 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov č. [...]

Viac